Logistik/Lagerhållning

Mixi Print erbjuder Lagerhållning och distribution från vårt lager. Orderkopplingar från order system är möjligt att göra eller inloggning via webbutik för avrop.